Navigácia

Vedenie školy Ekonomický úsek Majstri odborného výcviku Vychovávatelia

 

Mgr. Mária Marková

zastupkyňa riaditeľa pre ŠI

02/63812377 kl.37

zastupca.teoria.sosvranovska@gmail.com

 

Vychovávatelia V4

02/63812377 kl.38    Mobil: 0910 601 162 

zborovna01@gmail.com

Bc. Róbert Jakubec              

Darina Ivaničová                           

Ing. Bibiana Onderišinová                       

Ing. Ľubor Jánošík                      

Jaroslava Kecerová                       

Judita Víghová                

Mgr. Oľga Manová                        

 

Školský internát V2

 

Viera Kováčik   hl. vychovávateľka

02 / 63838487   kl. 31                        

zborovna2@gmail.com

 

Vychovávatelia V2

02 / 63838487 kl. 27  Mobil: 0911 352 166

zborovna2@gmail.com

 

Ing. Iveta Bilčíková

Mária Vajdová  

Mgr. Eva Tomová                                 

Mgr. Mitko Lambev    

Mgr. Soňa Poláková                  

               

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria