Navigácia

Vedenie školy Ekonomický úsek Majstri odborného výcviku Vychovávatelia

Mgr. Rudolfína Pakanová

zastupkyňa riaditeľa pre ŠI

02/63812377 kl.37

pakanova@sosvranovska.eu

 

Bc. Róbert Jakubec 

02/63812377 kl.38                      

hroedegart@gmail.com

 

Darina Ivaničová  

02/63812377 kl.38                           

ivanicova10@gmail.com

 

Ing. Bibiana Onderišinová   

02/63812377 kl.38                       

bibiana30@centrum.sk

 

Ing. Iveta Bilčíková    

02 / 63838487

                  

Ing. Ľubor Jánošík

02/63812377 kl.38                        

luborjanosik@petrzalka.net

 

Jaroslava Kecerová  

02 / 63838487                       

kecerova@centrum.sk

 

Judita Víghová   

02/63812377 kl.38             

juditavighova@gmail.com

 

Mária Vajdová

02 / 63838487  

 

Mgr. Eva Tomová

02 / 63838487      

                      

Mgr. Mária Marková  

02 / 63838487                   

mariamaruska12@gmail.com

 

Mgr. Mitko Lambev 

02 / 63838487            

         

Mgr. Oľga Manová

02 / 63838487                        

manovao@azet.sk

 

Mgr. Soňa Poláková 

02 / 63838487                    

agba@orangemail.sk

 

PhDr. Viera Suchomerová 

02 / 63838487        

               

Viera Chrenková   

02 / 63838487                          

verduri3@gmail.com

 

Mobilný Telefón:

0911 352 166 ŠI Vranovská č.2                                     0910 601 162 ŠI Vranovská č.4

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 83 84 17
    02/63 81 23 77

Fotogaléria