• Prečo študovať u nás

    Nájdi si svoj dôvod alebo sa nechaj inšpirovať
   • Tvojich šesť dôvodov

     • ŠKOLA, KTORÁ JE O TEBE
     • Máš vlastné názory, nápady, návrhy či problémy?
      Hovor o nich, budeme počúvať!
      Rešpekt, úcta a podpora je našim základným princípom

     • UČITELIA, KTORÍ VEDIA
     • ...že teória bez praxe a prax bez teórie nemôžu nikdy fungovať..
      Naučia Ťa objavovať súvislostí, hľadať riešenia a rozvíjať vlastný potenciál.
      Pripravia Ťa na súťaže a olympiády, aby si mohol zažiť pocit úspechu.
      Stačí, ak prídeš a budeš chcieť....

     • DUÁLNE VZDELÁVANIE
     • Môžeš sa stať nie len súčasťou školy, ale aj firmy,
      ktorá ti otvorí nové obzory a poskytne pracovné možnosti
      do budúcnosti. Dielne v škole, firmy, s ktorými spolupracujeme
      či firmy v mieste Tvojho bydliska.......to všetko je u nás možné

     • ŠPORT
     • Máš rád florball, futbal, bedminton, stolný tenis či iný šport? U nás sa môžeš realizovať a byť súčasťou školského reprezentačného tímu. Máme veľkú telocvičňu, workoutové ihrisko a krytú U-rampu na extrémne športy.

     • INTERNÁT
     • Bývaj priamo v areáli školy v dvojposteľovej izbe, spoznávaj nových kamarátov, rozvíjaj svoje záujmy vďaka skvelým vychovávateľom v čase mimo vyučovania. Stolný futbal, outdoorový pingpongový stôl do každého počasia, telocvičňa, spoločný program ak sa ti žiada spoločnosť, tiché zákutia ak chceš byť sám.

     • POLOHA ŠKOLY
     • Či už bývaš v Bratislave, alebo v ktoromkoľvek kúte Slovenska, poloha našej školy je dosiahnuteľná jednoducho odkiaľkoľvek. Zo železničnej stanice Petržalka je to 5 minút pešo. Z hlavnej železničnej stanice autobusom 93 na ŽST Petržalka a z autobusovej stnanice priamym spojom číslo 88. V centre si busom za 10 minút.

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk