Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
  851 02 Bratislava
 • 02/63 83 84 17
  02/63 81 23 77
Nedeľa 27. 5. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Šperky- Soňa Kozáková boli pridané fotografie.

  Krásna výstava našej absolventky Soňi Kozákovej v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

 • Prezúvať v pneuservise sa oplatí preto k nám prišiel svoje pneumatiky prezuť aj Majo Labuda ml.

 • 7. 5. 2018

  Dňa 7. mája 2018 je udelené pre žiakov riaditeľské voľno!

 • Do galérie Mladý tvorca 2018 boli pridané fotografie.

  V dňoch 26.-27. 4. 2018 sa uskutočnil 26. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania - MLADÝ TVORCA v Nitre, kde sa zúčastnila aj naša škola.

 • 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

  Názov školského vzdelávacieho programu: Mechanik strojov a zariadení

  Kód a názov ŠVP: 24 strojárstvo

  Kód a názov študijného odboru: 2413 K mechanik strojov a zariadení

  Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

  Dĺžka štúdia: 4 roky

  Forma štúdia: denná

  CHARAKTERISTIKA ODBORU

  Štvorročné štúdium ukončované maturitnou skúškou. Okrem maturitného vysvedčenia zároveň získava absolvent aj výuční list. Možnosť absolvovania aj zváračský kurz. Poskytuje absolventovi úplné stredné odborné vzdelanie. Odbor je vhodný pre chlapcov aj pre dievčatá.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
  851 02 Bratislava
 • 02/63 83 84 17
  02/63 81 23 77

Fotogaléria