Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.N

Zoznamy žiakov: I.NI.XI.ŠPZI.TSAIX.II.TSAII.ZOIII.O
Triedny učiteľ: Ing. Jana Maštrlová
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 1 • Rozvrh
Meno Priezvisko    Odbor
Lucia FÁBRYOVÁ umeleckoremeselné práce
Richard GANOBČÍK strojárstvo
Radovan KRUŽLIC strojárstvo
Marián KURAČKA strojárstvo
René POCISK strojárstvo
Dominik TAKÁCS strojárstvo
Imrich TÓTH strojárstvo
Lukáš TVAROH strojárstvo

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 83 84 17
    02/63 81 23 77

Fotogaléria