Navigácia

O nás Ubytovanie v školskom internáte Doprava Výhody Kontakt Zo živote na internáte Časopis

Výhody

Silné stránky nášho internátu

- Výborná poloha ŠI voči školám, krásne okolie v pokojnom prostredí s výbornou dostupnosťou do všetkých spádových škôl autobusmi MHD.

 

- Veľký záujem o ubytovanie zo strany žiakov , rodičov i riaditeľov škôl a výborná spätná spolupráca s nimi.

 

- Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie.

 

- Internát na Vranovskej č 4. je otvorený nepretržite aj cez víkend.

 

- Je možné ubytovať sa v školskom internáte aj počas letných prázdnin (júl - august ).

 

- Dobré pracovné a ľudské klíma v internáte.

 

- Vysoká humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

- Úspešnosť vo vytváraní dobrých podmienok pre prípravu na vyučovanie a stabilné dosahovanie výborných štúdijných výsledkov.

 

- Zapájanie sa žiakov do dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti

 

- Široká ponuka záujmovo-relaxačných aktivít

 

-Neustále vzlepšovanie technického stavu budovy ako aj ubytovacích podmienok priestorov a dopĺňaním vnútorného vybavenia.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 83 84 17
    02/63 81 23 77

Fotogaléria