Navigácia

Verejné obstarávanie

Zakazky-suhrnna_sprava.doc

 

 

Súhrnná  správa  o zákazkách  s nízkymi  hodnotami  a cenami  vyššími  ako  5.000,-  €

 

Obdobie  :  4.Q / 2018

 

 

P.Č.

Predmet  zákazky

      Identifikácia          úspešného

            uchádzača

Hodnota  zákazky

 

 

sídlo

názov

v   €

 

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrotechnických pre priestory SOŠ technickej Vranovská 4, Vranovská 2, Údernícka 8, Bratislava

Ul. Vladimíra Clementisa 6451/53

917  01  Trnava

Zdenko  Filo

9.600,-

 

Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični SOŠ technickej

Vranovská 4-objekt na Vranovskej 2

Marián Fiala

Tešedíkova 77

841 06 Bratislava

Vranovská 2

Oprava podlahy telocvičňa

77 646,17 €

 

 

Súhrnná  správa  o zákazkách  s nízkymi  hodnotami  a cenami  vyššími  ako  5.000,-  €

 

Obdobie  :  1.Q / 2019

 

 

 

P.Č.

Predmet  zákazky

      Identifikácia          úspešného

            uchádzača

Hodnota  zákazky

 

 

sídlo

názov

v   €

 

Maliarske  a natieračské  práce  v priestoroch  školy  -  dielňa  praktického  vyučovania

 

Znievska  8

851  02  Bratislava

 

Mário  Drobnica

8.124,53  €

 

 

 

 

Súhrnná  správa  o zákazkách  s nízkymi  hodnotami  a cenami  vyššími  ako  5.000,-  €

 

Obdobie  :  2.Q / 2019

 

 

 

P.Č.

Predmet  zákazky

      Identifikácia          úspešného

            uchádzača

Hodnota  zákazky

 

 

sídlo

názov

v   €

 

Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični SOŠ technickej

Vranovská 4-objekt na Vranovskej 2 dodatok č.2 k zmluve zo dňa 14.1.2019

Marián Fiala

Tešedíkova 77

841 06 Bratislava

Vranovská 2

Oprava podlahy telocvičňa

10 495,81 €

 

Maliarske a natieračské práce v školských internátoch na Vranovská č.2 a č.4

Mário Drobnica

Znievska 8

Bratislava

Maľovanie ŠI

14 973,75 €

 

Výmena podlahovej krytiny V2 a V4 Školský internát

TRI-OL

Robotnícka 7

831 03 Bratislava

Podlahová krytina

34 545,41 €

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria