Navigácia

Štatút žiackej školskej rady Uznesenia Zápisnice

Žiacka školská rada

Uznesenie č. 1/201819

 Žiackej školskej rady

pri Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, Bratislava

 

Žiacka školská rada sa na zasadnutí dňa 24.10.2018 uzniesla, že

 • Predloží riaditeľovi školy na zasadnutí Rady školy žiadosť o personálnu výmenu študenta v rade školy, vzhľadom na rozpor so zákonom (keďže súčasná žiačka v rade školy nie je žiačkou SOŠ technická Vranovská) a vzhľadom na momentálne už existujúcu novozaloženú funkčnú žiacku školskú radu. V súlade so štatútom ŽŠR navrhujeme za nového člena Rady školy zastupujúceho žiaka školy predsedu ŽŠR Samuela Prvoniča (II.O)

 

Uznesenie č. 2/201819

 Žiackej školskej rady

pri Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, Bratislava

 

Žiacka školská rada sa na zasadnutí dňa 13.11.2018 uzniesla, že

 • Bude spolupracovať s internátnou Žiackou školskou radou založenou pri SOŠ technickej, Vranovská, ktorá zastupuje žiakov ubytovaných na internáte Vranovská 2 a Vranovská 4, ktoré patria k SOŠ technická Vranovská 4 v Bratislave nasledujúcim spôsobom:
 • Na úrovni predsedov školskej ŽŠR a internátnej ŽŠR stretnutie minimálne 4 x ročne, najneskôr týždeň pred zasadnutím Rady školy. Tohto stretnutia sa zúčastnia aj koordinátorky ŽŠR a stretnutie je otvorené pre všetkých členov oboch žiackych školských rád.
 • Zo stretnutia sa urobí zápisnica v dvoch vyhotoveniach, ktorá sa priloží k spisom v oboch žiackych školských radách.
 • Cieľom stretnutí bude diskusia o problémoch, ktoré je potrebné riešiť na Rade školy, ktoré bude aj za internát predkladať a záujmy internátu hájiť predseda „školskej“ žiackej školskej rady, pričom predseda internátnej školskej rady, môže byť na zasadnutí Rady školy prítomný ako verejnosť.

 

 

 

 

 

 

 

Predseda ŽŠR Samuel Prvonič                                                  Koordinátor ŽŠR Mgr. Pavelková

 

 

 

 

 

 

 

Predseda ŽŠR Samuel Prvonič                                                  Koordinátor ŽŠR Mgr. Pavelková

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
 • 02/63 81 23 35
  02/63 81 23 77

Fotogaléria