Navigácia

Štatút RŠ Členovia Rady školy Plán činnosti Plán zasadnutí Zápisnice

Rada školy

zoznam  členov  rady  školy

 pri  Strednej  odbornej  škole  technickej,  Vranovská  4,  851 02 Bratislava

Meno

funkcia

Ing. Ľubor  Jánošík                                     - pedagóg

predseda ŠR

JUDr. Peter  Prvonič                                   -  rodič

podpredseda ŠR

Dagmar  Mňačková                                   -  rodič

         člen

Mgr. Adriana  Vačková                             -  rodič

         člen

Bc. Róbert  Jakubec                                   -  pedagóg

         člen

Imrich  Tóth                                                -  predseda  ŽŠR

         člen

Iveta  Resoova                                            - nepedagogický pracovník

         člen

Ing. Lýdia Ovečková                                   -  BSK

         člen

Peter Hochschorner                                   - BSK

         člen

Mgr. Branislav Gröhling                            -  BSK

         člen

Mgr. Dagmar Hubačová                           -  BSK

         člen

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria