Navigácia

Vedenie školy Ekonomický úsek Majstri odborného výcviku Vychovávatelia

Ing. Felix Dőmény 

Riaditeľ školy

02/63838417

riaditel.sosvranovska@gmail.com

 

Mgr. Petra Pavelková

Štatutárny zástupca  riaditeľa školy 

02/63812377 kl.12 0904 856 571

zastupca.skola.sosvranovska@gmail.com

 

Ing. Ľubomír Kvasnička

Technicko-ekonomický zástupca riaditeľa

02/63836554

kvasnicka@sosvranovska.eu

 

Mgr. Rudolfína Pakanová

zastupkyňa riaditeľa pre ŠI

02/63812377 kl.37

pakanova@sosvranovska.eu

 

Viera Chrenková

vedúca vychovávateľka pre ŠI 2

02 / 63838487

verduri3@gmail.com

 

Jozef Bordáč

Hlavný majster 

02/63822206

bordac@sosvranovska.eu

 

Ing. Štefan Kása

Vedúci technického oddelenia

02/63812377 kl.24

kasa@sosvranovska.eu

 

Martin Horváth

Hospodár

02/63812377 kl.26

hospodar.sosvranovska@gmail.com

 

Marcela Sabová

Tajomníčka- Sekretariát riaditeľa

02/63812377 kl.23

marcela.sabova@gmail.com

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 83 84 17
    02/63 81 23 77

Fotogaléria