Navigácia

Objednávky od 1.1.2019

TLACIVO_OBJEDNaVKA.xls

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  081/PV/19

 

Petit Press a.s.

Bratislava .   21.10.2019............................

Sládkovičova 1

 

Vybavuje: Pavelková      .....................

949 01, Nitra

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Inzercia v prílohe týždenníka MY trnavský balík

ŠTUDUJ U NÁS NA STREDNEJ ŠKOLE

 

 

cca

 

 

168 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                                     Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  080/PV/19

 

O.S.P.s.r.o.

Bratislava .   21.10.2019............................

Kalinčiakova 4

 

Vybavuje: Pavelková      .....................

8304 Bratislava

IČO 46112511

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Odvoz a likvidacia šrotu

 

 

cca

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                                     Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  079/HS6/19

 

Lukáš Bednárik

Bratislava .   21.10.2019............................

Hálová 2

 

Vybavuje: Makuková     .....................

8304 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

Objednávame  u Vás :

Handra na podlahu

Švetska utierka

Špongia na riad

Toaletný papier

Jar 900 ml

Fixinela tekutá

PVC vrecia hrubé

Savo original

CIF cream

WC súprava

Tekuté mydlo

Toaletné mydlo detské

 

Ks

Ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

cca

 

12

12

30

100

9

21

80

6

16

10

10

10

300 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

                                                                                            Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  078/PV/19

 
BARTAL vino s.r.o.

Bratislava .   21.10.2019............................

 

 Gančháza 1112/1

 

Vybavuje: Pavelková      .....................

  931 01 Šamorín

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Občerstvenie pre 43 zamestnancov

 

 

cca

 

 

1032 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                                     Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  077/PV/19

 
BARTAL vino s.r.o.

Bratislava .   21.10.2019............................

 

 Gančháza 1112/1

 

Vybavuje: Pavelková      .....................

  931 01 Šamorín

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Miestnost pre 49 zamestnancov

 

 

cca

 

 

350 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                                     Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  074/HS3/19

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava .   14.102019............................

 

Štefanovičova 4

 

Vybavuje: Horvát      .....................

 816 23 Bratislava 1

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Poistenie motorového vozidla Fiat Brava

 

 

 

cca

 

 

 

89 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

                                                                            Ing. Felix Dömény

                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  076/PV/19

LIMOSS

Bratislava    21.102019............................

 

Dlhé Diely III/16

 

Vybavuje: Pavelková      .....................

841 04, Bratislava 

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                           Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Autobusovu prepravu zamestnancov

Bartislava- Šamorín 23.10.2019

 

 

 

cca

 

 

 

180 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

                                                                              Ing. Felix Dömény

                                               riaditeľ  SOŠ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  073/PV/19

 
Orbis Pictus Istropolitana S.r.o.

Bratislava .   11.10.2019............................

 

Hrachová 3092/34

 

Vybavuje: Pavelková      .....................

 821 05 Ružinov

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Literatúra- Ľahká cesta k maturite

Etická výchova- Prac. zošit

 

 

KS

KS

 

cca

 

 

25

20

 

207,50 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

                                                                            Ing. Felix Dömény

                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  075/PV/19

 

Attract - Kerobaj - Obchod S Papierom

Bratislava .   14.10.2019............................

 

Kominárska 3

 

Vybavuje: Jánošiková      .....................

831 04 Bratislava

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Euroobal

Guma

Ceruzka

Poznamkový blok A4 lin.

Poznamkový blok A5, lin

Nožnice kancelárske

Špendliky

Korkova tabula 120x90 AL rám

Pakové zakladače 7,5 cm

Rozdelovače do šanónov

Spinky farebné

 

 

 

KS

ks

ks

ks

ks

ks

bal

ks

ks

bal

bal

 

 

 

500

5

10

5

5

3

3

6

10

2x50ks

3

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

Ing. Felix Dömény

                                                                                   riaditeľ  SOŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  072/HS2/19

ORS Service  s.r.o

Bratislava .   26.9.2019............................

 

E.F. Scherera 28

 

Vybavuje:  Kaša      .....................

921 01, Piešťany

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Odbornú prehliadku a skúšku komínových telies, dymovodov od plynových spotrebičov v zmysle  23 ost., 4 vyhlášky MVSR č. 401/200 z.z v objekte Vranovská 2 a Vranovská 4 v Bratislave.

 

 

 

cca

 

 

 

140 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömény

                                                                  riaditeľ  SOŠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  071/HS2/19

SETING

Bratislava .   26.9.2019............................

 

Vranovská 6

 

Vybavuje:  Kaša      .....................

85101, Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Servis a ročnú prehliadku kotla v objekte na Úderníckej 8 v Bratislave, v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009z.z

 

 

 

cca

 

 

 

100 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömény

                                                                  riaditeľ  SOŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  070/HS2/19

PJUMNT   s.r.o

Bratislava .   26.9.2019............................

 

Ľubovnianská 4

 

Vybavuje:  Kaša      .....................

851 07, Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Odbornú prehliadku a odbornú skúšku  plynových, tlakových zariadení stolových laboratórnych ručných horákov a rozvod. PB pre ručný horák-pece v zmysle 13 odst. 1 vyhl. č. 508/2009z.z

 

 

 

cca

 

 

 

410 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömény

                                                                  riaditeľ  SOŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  068/HS2/19

ECODER s.r.o

Bratislava .   26.9.2019............................

 

Cerová 236

 

Vybavuje:  Kaša      .....................

906 33, Cerová

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Plánovanú jesennú deratizáciu objektov SOŠ technická, Vranovská 4, Vranovská 2, Údernícka 8 v Bratislave.

 

 

cca

 

 

180 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömény

                                                                  riaditeľ  SOŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  066/HS2/19

CALORIM Sk s.r.o

Bratislava .   06.9.2019............................

 

Revolučná 19

 

Vybavuje:  Kaša      .....................

010 01, Žilina

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Oprava systému automat. Riadenia kotolne

 

 

cca

 

 

1000 ,-

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                  riaditeľ  SOŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  067/HS3/19

CBC Slovakia s.r.o

Bratislava .   25.9.2019............................

 

Nové Záhrady  1/9

 

Vybavuje:  Horvát      .....................

821 05, Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Opravu kopírovacieho stroja Canon iR 1600

Kontrolné číslo: AC555

 

 

cca

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                  riaditeľ  SOŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  065/HS3/19

JOLLY JOKER a.s

Bratislava .   04.09.2019............................

 

Dumbierska 3

 

Vybavuje:  Kasa      .....................

833 72 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                  Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Oprava závory na diaľkove ovládanie, servisná prehliadka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  064/HS3/19

REVENT

Bratislava .   04.09.2019............................

 

Zahradnicka 43

 

Vybavuje:  Kasa      .....................

821 08 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                  Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Poistny ventil

Oprava na zaklade STN 134309-2

 

 

Ks

 

cca

 

5

 

287,5 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  061/HS3/19

KEROBAJ. Obchod s papierom.

Bratislava .   28.08.2019............................

 

Komisarska 3/A

 

Vybavuje:  Janošiková    .....................

831 04, Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332              Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                             IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Toaletný papier

 

 

 

 

Bal.

 

 

 

70

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  064/HS3/19

REVENT

Bratislava .   04.09.2019............................

 

Zahradnicka 43

 

Vybavuje:  Kasa      .....................

821 08 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                  Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Poistný ventil

Oprava na základe STN 134309-2

 

 

 

Ks

 

cca

 

5

 

287,5 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  065/HS3/19

JOLLY JOKER a.s

Bratislava .   04.09.2019............................

 

Dumbierska 3

 

Vybavuje:  Kasa      .....................

833 72 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                  Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Oprava závory na diaľkove ovládanie, servisná prehliadka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  063/HS3/19

POBEST s.r.o.

Bratislava .   04.09.2019............................

 

Zavarska 10/H

 

Vybavuje:  Kvasnicka      .....................

917 01, Trnava

 

 

IČO :  17  050  332              Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                             IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Dokumentácia GDPR

 

 

 

Ks

 

cca

 

1

 

590 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  060/HS3/19

HOMOLA TEAM, s.r.o. 

Bratislava .   26.8.2019............................

 

Líščie údolie 93
 

 

Vybavuje:  Horvat      .....................

841 04 Bratislava 4

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Kontajner

Odvoz odpadu

 

 

Ks

 

 

 

2

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                                    

Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  058/HS2/19

FBT Slovakia s. r. o

Bratislava .   20.8.2019............................

 

Tešedíkova 77/A
 

 

Vybavuje:  Kasa      .....................

841 06 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Zateplenie bočnej steny telocvične s certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom STO THERM BASIC a fasádny polystyrén EPS 70F hr. 100 mm o výmere 200 m2

- demontáž starých a montáž nových 21 bm klampiarskych výrobkov na atike.

 

 

 

 

 

cca

 

 

 

8900 eur

Bez DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                  Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  054/HS2/19

Sola system slovakia, s.r.o.

Bratislava .   13.8.2019............................

Hrachová 43

 

Vybavuje:  Ing. Kasa      .....................

821 05 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Výmena svetlíkov na SOS Technickej, Vranovská 4 dielna, podľa kritérií a podmienok prieskumu trhu zo dna 25.7.2019

 

 

 

 

 

cca

 

 

 

25 200 eur

Bez DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  057/PV/19

 Applied Software Consultants, s.r.o.

Bratislava .   13.8.2019............................

 

Námestie Slobody 11

 

Vybavuje:  Pavelkova      .....................

811 06, Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                 IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Aktualizacia asc agendy komplet

 

 

 

 

 

 

cca

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                            Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  053/SI/19

VAREZ INTERIER, spol. s r.o

Bratislava .   8.8.2019............................

 

Unín č. 151
 

 

Vybavuje:  Pakanova      .....................

908 46 Unín

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

Objednávame  u Vás :

Vaľanda

Skriňa šatniková

Písací stolík

Stolička pracovná

Polička nastenná

Vešiaková stena

Sedačka

 

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

Ks

cca

 

6

6

6

6

6

2

1

2720 eur

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !                      

 

Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  052/SI/19

SCONTO Nábytok, s.r.o.

Bratislava .   8.8.2019............................

 

Obchodná zóna PHAROS,

 

Vybavuje:  Pakanova      .....................

821 02 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Stolička pracovná

 

 

 

Ks

 

cca

 

56

 

1120 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                                    

Ing. Felix Dömeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  051/HS3/19

Internet Mall Slovakia, s.r.o

Galvaniho 6

821 04  Bratislava

Bratislava .   6.8.2019

 

Vybavuje:  Horvát      

 

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 70 0047 3889/8180                   Tel.:  02/6381 2377

                                                                    IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Televizor METZ

 

 

 

 

Ks

 

cca

 

 

 

1

 

306 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                          Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  049/HS2/19

TRI-OLL spol. s r. o

Bratislava .   5.8.2019

Robotnícka 7
831 03 Bratislava

 

Vybavuje:  Kasa      

                

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Vzmena podlahy na Vranovskej 4, č. bunky 54

 

 

 

 

 

 

 

1200 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                    Ing.  Felix Domeny

                                                                                          riaditeľ  SOŠ

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  048/HS2/19

Iveta Drobnicová-LOTO

Bratislava .   5.8.2019

Znievska 8

851 06 Bratislava

 

Vybavuje:  Kasa     

                

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Vymalovanie bunky na Vranovskej 4, č. 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

                                                                                    

Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  047/HS3/19

Uniteam

Bratislava .   2.8.2019

 

Nadrazna 28

 

Vybavuje:  Horvát     

900 28, Ivanka pri Dunaji

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Demontaz starých okien

Montaz plastovych okien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks

Ks

 

 

 

 

cca

 

 

 

4

4

 

 

3400 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                

Ing.  Felix Domeny

                                                                                       riaditeľ  SOŠ

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  045/PV/19

IKEA

Bratislava .   31.7.2019

Ivanská cesta 18

821 04 Bratislava

 

 

Vybavuje:  Mgr. Pavelkova      

                

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                                    IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

Stoličky Vagsberg

Doprava

Odvoz a likvidacia stareho nabytku

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks

Ks

Ks

 

 

 

19

1

1

 

 

 

1174 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                    

Ing.  Felix Domeny

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  042/HS2/19

V.K.K Star group s.r.o

Pri vinohradoch 109

831 06 Bratislava             

Bratislava .   24.7.2019............................

ICO: 50174665

DIC: 2120205703               

 

 

Vybavuje:     Ing. Kasa      .....................

                

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Čistenie kanalizačnej prípojky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks

 

 

 

 

 

1

 

 

 

950 eur

S DPH

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                 Ing.  Felix Domeny

                                                                                       riaditeľ  SOŠ

 

                                                                                        

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  039/HS2/19

 

                Milan Strezenicky

Bratislava .   17.7.2019 ............................

                  

 

 

Vybavuje:    p.  Kaša ..............................

                   Modranka 134

                   Vinosady

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 70 0047 3889/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

 

Čistenie prečerpavacích staníc a lapače tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                 Ing.  Felix Domeny                                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

                                                                

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  040/HS2/19

 

               PS Bau s.r.o

Bratislava .   17.7.2019............................

                  

 

 

Vybavuje:     Ing. Kaša.....................

                   Bojnicka 32

                   831 04 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Dodávka a montáž plastových dverí a okien na zámočnickej dielni podľa kritérii a podmienok prieskumu trhu zo dňa 27.6.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                 Ing.  Felix Domeny                                                                                               riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

      

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:   038/HS/19

 

TRI – OLL spol. s.r.o.

Bratislava.....19.06.2019...........................

         

Robotnícka 7

 

Vybavuje:....Ing.  Kása.................

 

 831 03 Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Výmenu podlahovej krytiny v školských internátoch na Vranovskej ulici podľa kritérií a podmienok prieskumu trhu zo dňa 17 .06. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ t.

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  037/HS2/19

 

      Mário Drobnica

 

      Znievska 6.

 

        851 06 Bratislava

Bratislava    13.06.2019....................

 

 

Vybavuje:     Ing. Kása .....................

 

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                                    IBAN : SK 29 8180 0000 0070 0047 3942   

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Maliarske a natieračské práce v Školských internátoch na Vranovskej ulici, podľa kritérií a podmienok prieskumu trhu zo dňa 6.6.2019.

 

Bratislava - Senec - Bratislava

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  035/VMV/19

 

                VAREZ   INTERIÉR,  s.r.o.

Bratislava .   06.06.2019............................

                  

 

 

Vybavuje:     Mgr.  Pakanová.....................

                   Unín  32

                   908   46   Unín  pri  Skalici

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Váľanda  s úložným  priestorom

Skriňa  šatníková

Písací  stolík

Stolička  pracovná

Nástenná  polička

Vešiaková  stena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     16

     16

     16

     16

     16

       4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:   034/PČ/18

 

         

Bratislava.....05.06.2019...........................

           

 

 

Vybavuje:.......Ing.  Kvasnička.....................

            

            

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473934/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK51 8180 0000 0070 0047 3934

 

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

 

 

 

Autobusovú  dopravu  pre  zamestnancov   :

 

 

Bratislava  -  Senec  -  Bratislava

 

 

Termín  :  01.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:   033/SF/19

 

        Hotel   SENEC

Bratislava.....05.06.2019...........................

         

 

 

Vybavuje:....Ing.  Kvasnička.....................

          Slnečné  jazerá - sever

          903  01   S e  n  e  c

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3897

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

 

Občerstvenie  pre  zamestnancov  SOŠ  technickej. 

 

 

Termín  :  01.07.2019

 

 

Počet  osôb  :  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:   032/PČ/19

 

        Hotel   SENEC

Bratislava.....05.06.2019...........................

         

 

 

Vybavuje:....Ing.  Kvasnička.....................

          Slnečné  jazerá - sever

          903  01   S e  n  e  c

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473934/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK51 8180 0000 0070 0047 3934

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

 

Prenájom  :

 

1,  školiacej  miestnosti

 

2,  technické  a športové  zariadenia

 

 

 

Termín  :  01.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  031/HS2/19

 

                TRI  -  OLL,  s.r.o.

Bratislava .   04.06.2019............................

                  

 

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                   Robotnícka  7

                   831  03  B r a t i s l a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

 

 

 

Výmenu  podlahovej  krytiny  na  5. poschodí  ŠI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  030/HS2/19

 

                Iveta  Drobnicová  -  LOTO

Bratislava .   03.06.2019............................

                  

 

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                   Znievska  8

                   851  06  B r a t i s l a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Maliarske  a natieračské  práce  na  :

-  ŠI,  Vranovská  4,  5. poschodie

 

 

(  Prieskum  trhu  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     bunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  029/HS2/19

 

                Calorim

Bratislava .   27.05.2019............................

                  

 

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                   Revolučná  19

                    010  01  Ž i l i n a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Servis,  kontrolu,  nastavenie  :

 

- rozvádzača  pre  automatické  riadenie  kotlov

 

-  dodanie  a výmenu  tesnenia  pre  ventil  DN 50 – ESBE Sweden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  028/HS3/19

 

                Donar  Print

Bratislava .   22.11.2018............................

                  

 

 

Vybavuje:     p.  Martišeková........................

                   Kopčianska  14

                    851  01  B r a t i s l a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473897/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK80 8180 0000 0070 0047 3889

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Stravné  lístky  podľa  priloženého  vzoru  :

 

-  zamestnanci  :

 

 

 

-  červená      -   09./2019 – 10./2019  =  90 strán

 

-  modrá        -   11./2019 – 12./2019  =  90 strán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      strana

 

 

 

       list

 

       list

 

 

 

 

 

 

 

 

    180

 

 

 

    900

 

    900

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  021/HS2/19

 
              Iveta  DROBNICOVÁ

Bratislava .   20.05.2019............................

 

 

Vybavuje:     Ing.   Kása ...........................

                 Znievska   8

                 851  05  Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Maliarske  a natieračské  práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

 

Objednávka číslo:.  022/HS2/19

 
              Folyma,  s.r.o.

Bratislava .   21.05.2019............................

                 Ing.  Róbert  Henček

 

Vybavuje:     Ing.   Kása ...........................

                 Mudroňova  38

                 811  01  Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

V zmysle  Zákona  č. 355/2007  Z.z. opakované  posúdenie  zdravotného  rizika  z  expozície  faktorov  práce  a pracovného  prostredia  na  pracovisku,  na  ktorom  zamestnanci  vykonávajú  prácu,  zaradenú  do  druhej  kategórie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická       

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

 

Objednávka číslo:   023/HS1/19

 

  Ladislav  Jaborek – Attract - Kerobaj

 

Bratislava.....21.5.2019.........................

   obchod  s  papierom

   Irkutská  80

 

Vybavuje:....p.  Jánošíková.....................

 

 

   Prevádzka  :  Kominárska  3/A

                       831  04   B r a t i s l a v a

 

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu:                                                  Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

                              

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Toaletný papier                                            50 bal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Zdenek Rada

                                                                                                            riaditeľ SOŠ

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

 

Objednávka číslo:   024/HS1/19

 

  Ladislav  Jaborek – Attract - Kerobaj

 

Bratislava.....21.5.2019.........................

   obchod  s  papierom

   Irkutská  80

 

Vybavuje:....p.  Jánošíková.....................

 

   Prevádzka  :  Kominárska  3/A

                       831  04   B r a t i s l a v a

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu:                                                  Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

                              

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Toner HP,deskjet 920c

 

C6578D COLOR /HP78/                                 1 KS

 

C6615DE BLACK /HP15/                               1 KS

 

Toner do tlačiarne HP LASERJET 1022

 

HP Q 2612A                                                   1 KS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Zdenek Rada

                                                                                                                   riaditeľ SOŠ

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  025/HS2/19

 
              FIREcontrol

Bratislava .   22.05.2019............................

 

 

Vybavuje:     Ing.   Kása ...........................

                 Gen. Goliána  11

                 917  02   T r n a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

 

Hlásič  požiaru  a dymu  KIDDE 10Y 29

 

 

 

 

 

 

 

 

        ks

 

 

 

 

 

 

 

 

     60

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

 

Objednávka číslo:   026/HS3/19

 

        Bednárik   Ľuboš

Bratislava.....22.05.2019...........................

          Sanitárna  technika

 

 

Vybavuje:...p.  Martišeková.......................

          Nobelovo  námestie  7-8

          851  01   B r a t i s l a v a

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK2905 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

 

Objednávame  u Vás :

 

 

364 – Krystal WC ECO,  750 ml..

539 – Cleamen 122,  5 lit.

1101 – Krystal tekutý piesok

297 – Pulirapid,  5 lit.

777 – Krystal na podlahu - koncentrát,0 cm

1584 – Diava samolesk

650 -  Savo, 1 lit.

1796 – Handra mikroaktív, 50x60

176 – Handra dlážková,  70x60

308/M – Gumené  rukavice

1587 – Vrecia na odpad, 60x70

312 – Vrecia na odpad,  110 x 70

 

 

 

 

 

 

         ks

         ks

         ks

         ks

         ks

         ks

         ks

         ks

         ks

         pár.

         rolka

         rolka

 

 

 

 

 

 

 

     36

     10

     57

       6

       7

     36

     12

     15

     10

     20

     20

     10

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická       

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

                                                                                                                                                                             1/2

 

Objednávka číslo:   027/HS1/19

  Ladislav  Jaborek – Attract - Kerobaj

Bratislava.....22.5.2019.........................

   obchod  s  papierom

   Irkutská  80

 

Vybavuje:....p.  Jánošíková.....................

   Prevádzka  :  Kominárska  3/A

                       831  04   B r a t i s l a v a

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu:                                                  Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

Kancelársky papier biely

54 ks

 

Rýchloviazač celý

100 ks

 

Pero /sada-10ks/

1 ks

 

Hrubá fixka čierna

5 ks

 

Šanón s otv.mechanizmom

33 ks

 

Špagát hrubý biely

3 ks

 

Špagát hrubý tenký biely

2 ks

 

Náboje do zošívačky

15 ks

 

Lepiaca páska úzka

17 ks

 

Lepiaca páska široká

7 ks

 

Corect páska biela

10 ks

 

Blok trhací biely pozn.

4 ks

 

Lepky biele kotúč

2 ks

 

Bielidlo na papier

5 ks

 

Euro obal hrubý /sada-10ks/

5 bal

 

Spinky stredné

21 ks

 

Laminovacia fólia A4

2 bal

 

Obal s chlopňami modré

110 ks

 

Obálka C6

600 ks

 

Obálka C5

800 ks

 

Fixy centropen čierne 2846M

8 ks

 

Fixy centropen čierne art,8566

7 ks

 

Príjmový pokl.doklad č.309017

5 ks

 

Výdavkový pokl.doklad č.309027

5 ks

 

Fixy na tabuľu zmýv.

15 ks

 

Lepidlo na papier

7 ks

 

Grafitové ceruzky

19 ks

 

Pravítko trojuhol.

10 ks

 

Paragon na dovolenky

5 ks

 

Guma

5 ks

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická       

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

                                                                                                                                                                                        2/2

 

Objednávka číslo:   027/HS1/19

  Ladislav  Jaborek – Attract - Kerobaj

Bratislava.....22.5.2019.........................

   obchod  s  papierom

   Irkutská  80

 

Vybavuje:....p.  Jánošíková.....................

   Prevádzka  :  Kominárska  3/A

                       831  04   B r a t i s l a v a

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu:                                                  Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

                              

 

Objednávame  u Vás :

 

Euro obal

500 ks

 

Zvýrazňovač

7 ks

 

Zošit linajkový A4

7 ks

 

Kancelársky papier farebný

1 bal

 

Blok trhací linajkový

5 ks

 

Výkresy

5 bal

 

Nožnice na papier

5 ks

 

Farebné lepky na pozn.

5 ks

 

Zošívačka

5 ks

 

Krieda biela

3 bal

 

Krieda farebná

2 bal

 

Fixky bal

1 bal.

 

Dochádzkový lístok mesačný

150 ks

 

Kniha príchodov a odchodov

5 ks

 

Dovolenkové lístky

6 ks

 

Dierkovač

1 ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  018/HS2/19

 
              Slovenská  pošta,  a.s.

Bratislava .   25.04.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     p.  Martišeková........................

                 Partizánska  cesta  9

                 975  99  Banská  Bystrica

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Tlač  poštových  poukazov  na  účet  :

 

- číslo  účtu  :  SK05  8180 0000 0047 3889

 

 

 

 

 

 

 

       ks

 

 

 

 

 

 

 

    3.000

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  019/PV/19

 
              KOVOUNI – BA,  s.r.o.

Bratislava .   02.05.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     p.  Bordáč.............................

                 Staviteľská  7528

                 831  04  Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Materiál  :

-  oceľ   40 x 40

 

-  oceľ  Ø   40

 

 

 

 

 

 

       bm

 

       bm

 

 

 

 

 

 

 

         3

 

         6

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  020/HS2/19

 
              M PRO  servis

Bratislava .   20.05.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.   Kása ...........................

                 Pyrenejská   7

                 831  04  Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

 

Autoplošinu  na  opravu  strechy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  016/HS2/19

 
              P S BAU,  s.r.o.

Bratislava .   02.04.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Bojnická  224

                 831  04  Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Okenné  žalúzie

 

 

 

 

 

 

 

   ks

 

 

 

 

 

 

    10

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  017/HS2/19

 
              EBA,  s.r.o.

Bratislava .   11.04.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Senecká  10

                 900  27  Bernolákovo

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Odber  odpadu  v zmysle  Vašej  cenovej  ponuky  :

 

-  motorové  a  prevodové  oleje

-  zmesi  odpadov  z odlučovačov  oleja  z  vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  015/HS2/19

 
              Milan   STREZENICKÝo.

Bratislava .   02.04.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Modranka   134

                 V i n o s a d y

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Čistenie  prečerpávacej  stanice  a lapača  tukov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  014/HS2/19

 
              ORS   Servis,  s.r.o.

Bratislava .   28.03.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 E.F. Scherera  4800/28

                 921  01   P i e š ť a n y

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Odbornú  prehliadku  a skúšky  komínových  telies,  dymovodov  od  plynových  spotrebičov  na  :

 

-   Vranovská   2

 

-   Vranovská   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  013/HS2/19

 
              H  -  Servis

Bratislava .   11.03.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Jána  Smreka  22

                 841  08    Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

 

Opravu  čerpadla  Grundfos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  012/HS2/19

 
              MH  Instal,  s.r.o.

Bratislava .   11.03.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Haanova  31

                 851  04    Bratislava

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Odstránenie  závad  na  základe  odbornej  skúšky  a revízie  zo  dňa  16.10.2018  v objektoch  :

 

-  Vranovská  2

-  Vranovská  4

-  Údernícka  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  009/HS2/19

 
              Flamecontrol,  s.r.o.

Bratislava .   05.03.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Uhrova   1/D

                 831  01   B r a t i s l a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Kontrolu  hasiacich  prístrojov  a hydrantov  na  rok  2019  na  základe  Vyhlášky  č. 719/2002  Z.z. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  010/HS2/19

 
              Ivan   Bordáč

Bratislava .   08.03.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Bratislavská  6

                 900  11    Svätý  Jur

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Opravu  liatinového  potrubia  -  odpad.

 

(  ŠI  -  1.  poschodie  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  005/TV/19

 

 
              ŠEVT,  a.s.

Bratislava .   18.02.2019............................

 

                 Stredisko školských tlačív

 

Vybavuje:     Ing.  Krajčiová........................

                 Cementárenská  cesta  16

  1. 72  Banská  Bystrica
  2.  

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

96 305 5 – Diplom : školský futbalový turnaj

96 306 0 – Diplom : školský volejbalový turnaj

96 307 4 – Diplom  univerzálny

96 590 0 – Trojmesačný kalendár r. 2020

51 268 0 – Prihláška na pomat.a nadstav. štúdium

49 383 2 – List bianco s vodotlačou

96 178 0 – Evidencia zastupovania

49 207 0 – Učiteľský zápisník

96 317 0 – Pedagogický  diár

49 500 0 – Denník výchovnej skupiny pre  ŠI

49 502 0 – Osobný  spis žiaka ŠI

49 505 0 – Denný  záznam  ŠI

49 506 0 – Záznamy o neprítomnosti žiaka na ŠI

49452 0 – Denník evidencie odborného výcviku

49 458 0 – Zápisník bezpečnosti práce

59 004 0 – Prehľad o neprítomnosti žiaka v škole

 

 

 

 

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

        ks

 

 

 

 

      20

      20

      30

        2

      10

    100

        1

        6

        1

      20

    200

    600

    500

      20

      50

    100

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  006/HS2/19

 
              MH  Instal,  s.r.o.

Bratislava .   26.02.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Haanova  31

                 851  04   B r a t i s l a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Na  základe  Vašej  cenovej  ponuky  montáž  plynoinštalácie  v objekte  SOŠ  technickej  na 

Úderníckej  ul. č. 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  007/HS2/19

 
              MM  -  Team

Bratislava .   26.02.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Langsfeldova  18

                 811  04   B r a t i s l a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY

Jednotka množ.

Množstvo

 

Objednávame  u Vás :

 

 

Merania  hodnôt  emisných  veličín  zo  stacionárneho  zdroja  znečisťovania  ovzdušia  na 

SOŠ  technickej,  Vranovská  4,  851  02  Bratislava

podľa  Vyhlášky  MŽPSR  č.  408/2003 Z.z.,

 §  7 ods. 3 písm. c  bod  1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópiu    potvrďte    a    vráťte !

 

 

 

 

                                                                                     Ing.  Zdenek   R a d a

                                                                                           riaditeľ  SOŠ

 

       dodávateľ                                                                                            odberateľ

 

 

 

 

 

 

 

StrednÁ  odbornÁ  ŠKOLA  technická

Vranovská   4,    851  02  Bratislava

 

Objednávka číslo:.  008/HS2/19

 
              RENEL,  s.r.o.

Bratislava .   26.02.2019............................

 

                

 

Vybavuje:     Ing.  Kása.............................

                 Bojnická  10

                 831  04   B r a t i s l a v a

 

 

IČO :  17  050  332                        Štátna  pokladnica                                  Tel.:  02/6383 8417

DIČ :  2020936995                        č.  účtu: 7000473942/8180                     Tel.:  02/6381 2377

                                               IBAN : SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

 

DRUH  TOVARU – SLUŽBY