• Nadpis

     • Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

       

      Zriaďovateľ:

      Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 851 02 Bratislava

      Vedenie SOŠT:

      Riaditeľ SOŠT:  Ing. Felix Dömény

      Zástupca riaditeľa:  Mgr. Petra Pavelková

      Vedenie internátu:
      Zástupkyňa riaditeľa pre ŠI: Mgr. Mária Marková
      Vedúca vychovávateľka pre ŠI: Viera Kováčik

      Telefón:

      02 / 63838487 ŠI Vr. 2
      02 / 63812377 ŠI Vr. 4

      Mobilný Telefón:

      0910 513 089 ŠI Vranovská č.2
      0910 601 162 ŠI Vranovská č.4

      Email:

      zástupkyňa riaditeľa SOŠT pre ŠI.:  zastupca.internat.sosvranovska@gmail.com
      vedúca vychovávateľka pre ŠI 2: zborovna2@gmail.com
      Internát V4: zborovna01@gmail.com

      Facebook

      Internat Vranovska4 Ba

       

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk